Om oss

En väl utförd teknisk förvaltning ökar värdet på er fastighet. Vi utför en välplanerad teknisk förvaltning som säkrar föreningens ekonomi samtidigt som den skapar en trevlig och säker miljö för de boende.

Sveriges Fastighetsförvaltning AB, S-AB, är ett privatägt aktiebolag grundat år 2020. Genom lång erfarenhet av att driva fastighetsförvaltning i stora som mindre uppdrag har vi lärt oss att ha fokus på kvalité, kundnöjdhet och att arbeta proaktivt. Vi arbetar alltid i nära kontakt med vår kund och tillhandahåller löpande information. Vår ambition har gett oss en stor och bra kundstock, däribland Swedavia (Arlanda, Sturup, Landvetter), Wallenstam, Österåkers kommun, Haninge kommun och flertalet bostadsrättsföreningar.

Vi omsätter idag närmare 100MSEK, sysselsätter cirka 50 medarbetare och har platskontor på flera ställen i Södra, Centrala och Norra Stockholmsregionen (runtom i Mälardalen) med huvudkontor i Åkersberga och Sundbyberg. S-AB är också etablerade i Göteborg (Landvetter) och Malmö (Sturup).

Vi hjälper kommunala/myndigheter, privata, bostadsföreningar som fastighetsägare med teknisk-, administrativ och ekonomisk fastighetsförvaltning. Vi arbetar ständigt för att optimera våra kunders fastighetsvärden då vi systematiskt arbetar med fastighetsdrift såsom rondering i form av tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll, lokalvård, markskötsel, felanmälan(Kundtjänst), hyresavisering, bokföring m.m.  Det innebär att vi tillhandahåller fullservice för fastighetsägare genom kostnadseffektiva, miljömässiga och långsiktiga förvaltningsåtgärder inom fastighetsnära tjänster. Vi är stora på underhållsplaner, entreprenadarbeten och projektledning där vi utför ROT-arbeten/renoveringar, stambyten, byte av undercentraler, installation av bergvärme, montering av solpaneler (Solcellsanläggningar), elarbeten exempelvis byte till LED eller ny el central och VVS-arbeten.

Vårt kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i kvalitet-, miljö samt arbetsmiljöstandard ISO 9001, 14001 och 45001.

S-AB har tilldelats certifikatet och utmärkelsen Nordiskt tillväxtbolag av UC. Endast 5% av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag och SolidX hör därmed till den exklusiva skara som kvalificerar sig för UC Nordiskt Tillväxtcertifikat. Utmärkelsen nordiskt tillväxtbolag baserar sig på ett antal olika parametrar som tillväxt, lönsamhet, soliditet, EBITDA- marginal och antal anställda.

Hållbarhet

Höga ambitioner kring att erbjuda en hållbar förvaltning, exempelvis strävar vi efter att köra elbilar i de områden det passar.

Nytänkande

Vi är stolta över att erbjuda en förvaltning som är nytänkande i förhållande till kunduppföljning och personalvård.

Utvecklande

Vi har tydliga rutiner för hur vi proaktivt ska arbeta för att er fastighet ska bli bättre. Er förvaltare kommer löpande erbjuda er förbättringsåtgärder som ni tar ställning till.

Trygga

Vår personal är vår viktigaste produkt och därför erbjuder vi goda villkor, hög transparens samt en trevlig arbetsmiljö vilket främjar vår leverans till kunderna.