Markskötsel

En väl utförd markskötsel ökar värdet på er fastighet. Vi utför markskötsel efter era och markens behov. Hos oss kan du givetvis välja att teckna avtal med endast vinterunderhåll eller att vi tar hand om hela marken under året alla säsonger.

Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll är utgör själva stommen för ett väl fungerande markarbete. Vi anpassar skötselmanualer för just era fastigheter där allt som ska utföras specificeras och vilken frekvens som gäller.
Vi utför även beskärning av buskar och andra växter samt nyplantering av säsongsblommor, lökar, buskar och träd.

Vinterunderhåll och sandupptagning

Under vintern så kan vi hjälpa att utföra all typ av snöröjning och halkbekämpning.
Vi har all utrustning för vinterrenhållning samt sandupptagning– större bilar/traktorer samt mindre maskiner som klarar låga höjder och små vägar, vi utför även handskottning när de är överenskommet.

Vi har en dygnet runt-bevakning för snö- och sandjour samt tillgång till SMHI:s lokala prognos som säkerhetsställer att vi endast skickar ut insatser när det behövs, och har under vinterhalvåret alltid resurser redo att åka ut och snöröja.

Trädvård

Att vårda sitt trädbestånd är viktigt och skapar mervärde för framtiden. Genom rätt skötsel av träd utvecklas de positivt och motstår angrepp från sjukdomar bättre. Behöver träd fällas utför vi arbetet på ett säkert sätt för kringliggande miljöer. Vi utför även beskärning av träd.