Fastighetsförvaltning att lita på.

Du fokuserar på din verksamhet, vi tar hand om resten.

Vi förvaltar

1,516,211

3 flygplatser

1 286 fastigheter

6 135 lägenheter

521 lokaler

Några av de kunder som valt oss

S-AB arbetar ständigt för att ge era fastigheter ett ökat värde och en bättre livslängd. Vi arbetar med allt från el, värme och sanitet till ventilation, säkerhet, samt fastighetsdrift.

Vi är er heltäckande partner rörande fastighetsfrågor

Vi hjälper er med

Fastighetsförvaltning

Idag utför vi fastighetsförvaltning där tiotusentals människor jobbar och bor. Vi ser till att alla som vistas i fastigheterna vi förvaltar trivs och känner sig trygga.

Läs mer

Teknisk förvaltning

Vi tar hand om det övergripande ansvaret för hela fastigheten och hjälper till med att ta fram en struktur för den tekniska förvaltningen och relevant underlag när det ska fattas viktiga beslut gällande fastigheten.

Läs mer

Ekonomisk förvaltning

En god ekonomisk förvaltning bringar ordning och reda till er förening, vi arbetar enligt branschstandard med certifierad revisor.

Läs mer

Fastighetservice

Vi utför all typ av fastighetsskötsel där vi erbjuder effektiva och högkvalitativa reparationer och underhållsarbete.

Läs mer

Hur går ett byte av förvaltare till?

Steg 1.

Uppsägning av nuvarande avtal

Det är viktigt att hålla koll på uppsägningstiden så att ert avtal inte förlängs automatiskt.

Steg 2.

Låt oss ta hand om bytet

Vi vill hjälpa er med hanteringen utav er tidigare förvaltare, med en fullmakt så hanterar vi er uppsägning.

Steg 3.

Uppstartsfasen

Med oss får ni en flygande start då vi tillsätter en egen förvaltare som ser till att övergången går smidigt till.