Fastighetsförvaltning

S-AB erbjuder en komplett fastighetsförvaltning och är din självklara samarbetspartner när det kommer till totalförvaltning av din fastighet. Vi tar fram nyskapande, flexibla och hållbara lösningar som skräddarsys efter just dina önskemål och behov.

På S-AB har vi lång och bred erfarenhet inom fastighetsförvaltning till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och offentliga sektorn . Vi levererar alltid fastighetstjänster som håller hög kvalité med ett långsiktigt och hållbart tänkande.

fastighetsförvaltning

Vad ingår i vår fastighetsförvaltning?

I en fastighet är det många funktioner och lokaler som behöver regelbunden tillsyn och underhåll för att se till så att allt fungerar som det ska.
Med fastighetsförvaltning genom S-AB ser vi till att hela fastigheten får löpande tillsyn och underhåll. Genom en dialog mellan oss och fastighetsägaren tar vi fram ett skräddarsytt serviceavtal som täcker just de områden som önskas av beställaren. Vilket kan vara totalförvaltning som innebär tillsyn och underhåll av samtliga områden som även innefattar teknisk och ekonomisk förvaltning tillhörande fastigheten eller enstaka serviceuppdrag som till exempel snöröjning och städning.

Kontakta oss på S-AB så kan vi diskutera vilka tjänster som eventuellt skulle vara aktuella i din fastighet eller bostadsrättsförening.

S-AB fastighetsförvaltning – en personlig fastighetsförvaltare som håller fastigheten i toppskick

Väljer ni S-AB som förvaltare får ni som fastighetsägare, företag eller bostadsrättsförening en personlig expert inom fastighetsförvaltning. Vi hjälper er att hålla fastigheten i bästa möjliga skick och prioriterar alltid en långsiktigt och hållbar som är gynnsam för alla parter.

Vi tar hand om det övergripande ansvaret för hela fastigheten och hjälper till med att ta fram en struktur för den tekniska förvaltningen och relevant underlag när det ska fattas viktiga beslut gällande fastigheten.
En välskött fastighet där hållbarhet och struktur är i fokus är en bra investering i det långa loppet. Genom att ha en strukturerad hållbar förvaltning kommer driften av hela fastigheten bli billigare och effektivare.
En välvårdad fastighet kommer över tid öka i värde samtidigt som det blir tryggt för alla som vistas i fastigheten.
Genom att låta oss på S-AB ansvara för den tekniska förvaltningen kan ni vara säkra på att skötsel och underhållsarbetet utförs på ett professionellt sätt, samtidigt som mycket tid frigörs för er.
Ni blir tilldelade en personlig teknisk förvaltare som blir er huvudkontakt och sätter upp fastighetens långsiktiga planering av skötsel och underhåll.
I samråd med din huvudkontakt sätter ni upp rätt strategi och planering på hur underhållsarbetet ska utföras beroende på vilket behov som finns för fastigheten.

Sveriges fastighetsförvaltning – kontinuerlig fastighetsservice

Genom att utföra regelbundet underhållsarbete behåller fastigheten en hög standard och god boendemiljö.

På S-AB utför vi fortlöpande syner av fastigheten, både in- och utvändigt för att säkerställa att fastigheten alltid är i gott skick.

Genom att ha regelbunden tillsyn och skötsel minskar riskerna för oväntade reparationer. Skador på fastigheten kan upptäckas i ett tidigt stadie innan de förvärras och blir mycket mer kostsamma. På så sätt får du kontroll över ekonomin då risken minskar för oförutsedda utgifter och reparationer.

Fastighetsförvaltning enligt AFF och ABFF

S- AB erbjuder förvaltning enligt AFF (Avtal för Fastighetsförvaltning) vilket är ett standardavtal för branschen inom fastighetsförvaltning.
ABFF (Allmänna bestämmelser för Fastighetsförvaltning) vilket är branschregler och bestämmelser för fastighetsbranschen.

  • Personlig förvaltning med en dedikerad teknisk förvaltare
  • Teknisk förvaltning med löpande underhåll och tillsyn
  • Stöttning vid upphandlingar och myndighetsbesiktningar
  • Löpande underhållsarbete & skadehantering
  • Planering och utförande av underhållsarbete

Vi genomför all förvaltning efter dessa bestämmelser så att du som företagare, fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan känna er trygga om ni väljer S-AB som fastighetsförvaltare

fastighetsförvaltning

Hur går ett byte av förvaltare till?

Steg 1.

Uppsägning av nuvarande avtal

Det är viktigt att hålla koll på uppsägningstiden så att ert avtal inte förlängs automatiskt.

Steg 2.

Låt oss ta hand om bytet

Vi vill hjälpa er med hanteringen utav er tidigare förvaltare, med en fullmakt så hanterar vi er uppsägning.

Steg 3.

Uppstartsfasen

Med oss får ni en flygande start då vi tillsätter en egen förvaltare som ser till att övergången går smidigt till.

Därför ska du välja S-AB för fastighetsförvaltning i en brf

Vi på S-AB har lång erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar med den tekniska förvaltningen. Vi säkrar att viktiga system i fastigheten alltid fungerar samt att underhålls- och förbättringsarbeten utförs i tid.

Kontakta oss vid frågor om utbudet av tjänster och hur vi kan sätta ihop ett paket som passar just er bostadsrättsförening. Utöver fastighetsförvaltning erbjuder vi även teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning.

9

Övergripande tillsyn av hela tekniska förvaltningen

9

Upprättning av underhållsplan

9

Bevakning av myndighetskrav

9

Administration av avtalsdokument

9

Fastighetsservice

9

Drift och skötsel

9

Teknisk rådgivning och kompetens gällande fastigheten

9

Upphandling av tjänster och material

9

Försäkringsfrågor

9

Underhållsbesiktning

9

Utförande av inspektioner och besiktningar

9

Jourutryckning

9

Årsplanering av fastighetsunderhåll

9

Systematiskt brandskyddsarbete

9

Nyckel- och passerkort

9

Projektledning