Fastighetsförvaltning

S-AB erbjuder en komplett fastighetsförvaltning och är din självklara samarbetspartner när det kommer till totalförvaltning av din fastighet. Vi tar fram nyskapande, flexibla och hållbara lösningar som skräddarsys efter just dina önskemål och behov.

På S-AB har vi lång och bred erfarenhet inom fastighetsförvaltning till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och offentliga sektorn . Vi levererar alltid fastighetstjänster som håller hög kvalité med ett långsiktigt och hållbart tänkande.

Sveriges fastighetsförvaltning - kontinuerlig fastighetsservice

Genom att utföra regelbundet underhållsarbete behåller fastigheten en hög standard och god boendemiljö.

På S-AB utför vi fortlöpande syner av fastigheten, både in- och utvändigt för att säkerställa att fastigheten alltid är i gott skick.

Genom att ha regelbunden tillsyn och skötsel minskar riskerna för oväntade reparationer. Skador på fastigheten kan upptäckas i ett tidigt stadie innan de förvärras och blir mycket mer kostsamma. På så sätt får du kontroll över ekonomin då risken minskar för oförutsedda utgifter och reparationer.

Vi på S-AB vet att det är mycket i en fastighet som bara ska fungera.

Många funktioner och utrymmen kräver kontinuerligt underhåll som till exempel:

 • Städning
 • Markskötsel
 • Hushållsavfall
 • Ventilation
 • EL & Energi
 • Fasadarbete
 • Installationer
 • Tvättstugan

Punkterna ovan är bara ett urval från en lista på saker som måste fungera i en fastighet. Med fastighetsservice från S-AB får fastigheten regelbunden tillsyn och underhåll både in- och utvändigt i förebyggande syfte samt löpande reparationer av det som är trasigt och komponenter som behöver bytas ut.

I vår grundtjänst ingår:

Det är av största vikt att man fångar upp brister innan de blir akuta, akuta fel kräver ofta större insatser vilket påverkar ekonomin negativt, därför genomförs ronderingar. Man har genom ronderingar möjlighet att förebygga problemen. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi ofta agera proaktivt innan felavhjälpande behövs, och vi kan på så sätt minska kostnaderna för vår kund. 

Felavhjälpande underhåll är det arbete som kommer in från vår Tillsyn / Skötsel alternativt från era boende. Fastighetsdrift utan mer eller mindre plötsliga fel är dock svår att genomföra, hur mycket man än planerar och underhåller, därför har S-AB en stor styrka i vår långa erfarenhet och i den breda kompetens som återfinns hos våra anställda. Det gör att vi är redo för att ta hand om er fastighet på ett väldigt bra sätt.

Genom den användarvänliga kundportalen finns bland annat felanmälningar samt tillsyn- och skötselordrar tillgängliga. Här ges Beställaren fullständig insyn i hanteringen av samtliga felavhjälpande – tillsyn- och skötselordrar som rör ert bolag. Ni kan se status på order, ta del av statistik, attestera fakturor mer mera.

S-AB medverkar vid myndighetsbesiktningar i enlighet med förfrågningsunderlaget. Efter genomförd besiktning och rapportering arkiverar S-AB rapporterna och kopia lämnas till Beställaren, samt står för eventuell uppföljning och åtgärdande av brister i den omfattning som beskrivs i förfrågningsunderlaget.  

S-AB driver jour i egen regi, detta är en förutsättning då vi vill kunna erbjuda våra kunder en heltäckande tjänst. Att det under hela dygnet alltid finns en tekniker nåbar ger en total säkerhet för Beställarens tekniska fastighetsutrustning. S-AB;s jourpersonal använder sig utav specialutrustade bilar och de har även tillgång till reservdelar och utrustning vid våra etableringar. Vår jourpersonal utbildas alltid inom de uppdrag de skall arbeta med, detta gör att vi kan säkerställa anläggningskunskap även utanför ordinarie arbetstid. Jourtekniker avrapporterar sedan till ordinarie tekniker, platschef och till Beställaren.

Vår jourverksamhet ger oss möjlighet att leverera kortare inställelse- och avhjälpandetider även utanför ordinarie arbetstid.

Er förvaltare kommer agera stöd för styrelsen i frågor som rör fastigheten. Personen kan agera projektledare vid projekt utanför avtalet och kan komma med värdefulla insikter vid era styrelsemöten.

Vi erbjuder er samtliga fastighetsnära tjänster genom vårt väl uppbyggda kontaktnätverk. Samtliga av våra leverantörer har passerat våra höga kvalitetskontroller och delar vår syn på fastigheter. 

Därför ska du välja S-AB

Business Team At A Meeting at modern office building

Vårt team

 1. Ett engagerat team med erfarna experter inom sina teknikområden
 2. Framåtsträvande i sin förvaltning och drivna för att utveckla er fastighet till dess ultimata potential
Property ladder

Vårt tänk

 1. Proaktiv förvaltning där första fokus ligger på att i ett tidigt skede behandla problem inom fastigheten
 2. En heltäckande förvaltning som innefattar samtliga processer inom ägandet utav en fastighet.

Några kunder som valt oss

Vad är fastighetsservice?

Fastighetsservice innefattar löpande skötsel, ekonomisk förvaltning, drift och serviceunderhåll, både in- och utvändigt av fastigheten. Det kan innefatta allt från städning, fasadrengöring och snöskottning till mer tekniska delar som hissar, portar och underhåll av fastighetens samtliga energianläggningar. Här kan du läsa mer om vår tekniska förvaltning.

Omfattningen på fastighetsservicen varierar beroende på behovet som finns i fastigheten och vad beställaren vill ha för typ av tjänster.

Oavsett om du är fastighetsägare eller medlem i en bostadsrättsförening kan du vara helt säker och trygg med att vi på S-AB utför regelbunden fastighetsservice där skador upptäcks snabbt och åtgärdas med en gång samt att du får all tänkbar hjälp för att hålla hela fastigheten i toppskick

Fastighetsförvaltning för fastighetsägare & bostadsrättsföreningar

Fastighetsförvaltning med helhetsansvar

På S-AB tar vi ett helhetsansvar för hela förvaltningen av en fastighet och erbjuder en rad olika tjänster inom fastighetsservice. Det gör oss till en komplett samarbetspartner för dig som vill ha en fastighetsförvaltare som tar ansvar för helheten.

Fastighetsförvaltning för alla typer byggnader

Vi utför förvaltningstjänster för alla typer av fastigheter och verksamheter vare sig det är kontorslokaler, industrilokaler, lägenhetshus eller sjukvårdslokaler. Oavsett typ av fastighet eller verksamhet i lokalen tar vi fram en skräddarsydd lösning och anpassar oss efter dina behov.

Systematiskt brandskyddsarbete

Ansvaret för systematiskt brandskyddsarbete kan inte delegeras ut. På S-AB säkerställer vi dock att ett proaktivt arbete utförs där ökad förståelse och kontroll av risker är av högsta prioritet samt vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas för att möta just dina ambitioner.

För att läsa mer om ansvar och systematiskt brandskyddsarbete kan du besöka webbplatsen MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) här.

Värme, kyla, ventilation & aggregat

Vi utför tillsyn, underhåll och avhjälpande underhåll av tekniska försörjningssystem som innefattar värme, kyla, ventilation och aggregat i förebyggande syfte samt planerat underhållsarbete.

Energirådgivning & optimering

Vi erbjuder kvalificerad energirådgivning och optimering för att fastighetens samtliga anläggningar ska samverka på bästa möjliga vis. Som kund kan du komma med specifika energimål och egna visioner där vi på S-AB tar fram energibesparande åtgärder för hela fastigheten.

Självklart följer vi upp de energibesparingsmål vi sätter upp och har en löpande dialog hur vi kan förbättra och optimera energiförbrukningen i fastigheten.

Projektledning & stöttning

S-AB projektleder stora som små projekt med koppling till fastigheter och arbetsplatsutveckling. Vi har en väl utarbetad process med ett tydligt system för att utföra arbetet på det bästa och mest tidseffektiva sättet. Vi leder och driver projekten från start till mål.

Skulle din organisation behöva stöttning eller förstärkning projektledningen kan vi såklart bistå med det.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare är du skyldig att känna till, förhålla dig och följa ett stort antal lagar och förordningar kopplat till fastigheten. Vi på S-AB avlastar dig som fastighetsägare på flera områden som till exempel OVK (obligatorisk ventilationskontroll), energideklarationer och efterhållning för lagar och regler kopplat till avfall och vatten.

Fastighetsförvaltning - Wallenstam Skärgårdsbåten 1

Fastighetsservice med hållbarhet och miljö i fokus - vi tar hållbarhet på allvar

Idag utför vi fastighetsförvaltning där tiotusentals människor jobbar och bor. Vi ser till att alla som vistas i fastigheterna vi förvaltar trivs och känner sig trygga.

På S-AB lägger vi stort fokus på att erbjuda en hållbar och långsiktig fastighetsservice. Vi tar ansvar för hur vår egen verksamhet påverkar miljön och väljer alltid material som är miljömärkt och skonsamt mot naturen.

Vi lägger stort fokus på energioptimering och tänker på vilket klimatavtryck vi och de fastighetsägare vi samarbetar med efterlämnar.

Våra tjänster bidrar till att din fastighet är välfungerande och välmående idag och i ett längre tidsperspektiv.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsservice med 24/7 jourtjänst

Vi erbjuder en 24/7 jourtjänst där tekniker snabbt kan rycka ut och vara på plats och åtgärda felet så fort som möjligt, stort som litet.

Fastighetsskötsel

Vi utför all typ av fastighetsskötsel där vi erbjuder effektiva och högkvalitativa reparationer och underhållsarbete. Det kan till exempel vara byte av trasiga lampor, laga en trasig tvättmaskin, sanering av skadegörelse, smörja nyckelås till större fasadarbeten på fastigheten.

Vi är helhetslösningen för dig som vill ha en fastighetsförvaltare med resurser som täcker alla områden när det kommer till skötsel och underhåll av din fastighet.

Trygg fastighetspartner

Väljer du S-AB som fastighetspartner kan du vara säker och trygg med att de fastighetstjänster vi levererar alltid är av högsta kvalité där långsiktighet och hållbarhet är A och O för oss.

Vi jobbar utifrån en proaktiv arbetsmodell där målet är att förebygga eventuella problem samt agera direkt om komplikationer ändå skulle uppstå.

På S-AB tror vi på att ha en öppen dialog där vi med vår kompetens och idérikedom föreslår olika lösningar som gynnar dig som fastighetsägare både ur ett kort och långsiktigt perspektiv.

Vad ingår i vår fastighetsförvaltning?

I en fastighet är det många funktioner och lokaler som behöver regelbunden tillsyn och underhåll för att se till så att allt fungerar som det ska.

Med fastighetsförvaltning genom S-AB ser vi till att hela fastigheten får löpande tillsyn och underhåll. Genom en dialog mellan oss och fastighetsägaren tar vi fram ett skräddarsytt serviceavtal som täcker just de områden som önskas av beställaren. Vilket kan vara totalförvaltning som innebär tillsyn och underhåll av samtliga områden som även innefattar teknisk och ekonomisk förvaltning tillhörande fastigheten eller enstaka serviceuppdrag som till exempel snöröjning och städning.

Kontakta oss på S-AB så kan vi diskutera vilka tjänster som eventuellt skulle vara aktuella i din fastighet eller bostadsrättsförening.

Hur går ett byte av förvaltare till?

Steg 1
Uppsägning av nuvarande avtal

Det är viktigt att hålla koll på uppsägningstiden så att ert avtal inte förlängs automatiskt.

Steg 2
Låt oss ta hand om bytet

Vi vill hjälpa er med hanteringen utav er tidigare förvaltare, med en fullmakt så hanterar vi er uppsägning.

Steg 3
Uppstartsfasen

Med oss får ni en flygande start då vi tillsätter en egen förvaltare som ser till att övergången går smidigt till.

Kom i kontakt med oss