Ekonomisk förvaltning

S-AB erbjuder ekonomisk förvaltning och tar hand om hela fastighetens ekonomi i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Att sköta ekonomin för en fastighetsägare ska inte vara besvärligt. På S-AB har vi lång erfarenhet som ekonomisk förvaltare för fastighetsägare och tar hand om de fortlöpande arbetsuppgifterna samt den ekonomiska planeringen framöver.

Du som fastighetsägare har hela tiden full insyn i vår egna kundportal vilket gör det enkelt att följa vårt ekonomiska arbete.

ekonomisk förvaltning

Vad är ekonomisk förvaltning?

Ekonomisk förvaltning innebär att på ett tryggt och långsiktigt sätt underhålla, förbättra och förvalta den ekonomiska delen av en fastighet.

Det kan till exempel innefatta: bokföring, årsredovisning, budgetering, hantering av leverantörsfakturor, lägenhetsförteckning och fastighetsdeklaration för att nämna några områden som ingår i ekonomisk förvaltning.

Som kund hos S-AB behöver du inte lägga ner lika mycket tid på löpande ekonomiska uppgifter och samtidigt ha full kontroll och insyn i ekonomin. Behövs stöttning finns alltid S-AB’s personliga rådgivare som kan hjälpa till.

S-AB ekonomisk förvaltning
– det här ingår

Väljer du S-AB som ekonomisk förvaltare av din fastighet eller bostadsrättsförening tar vi ett helhetsansvar över ekonomin. Vi har lång erfarenhet av ekonomisk förvaltning och kommer ta hand om ekonomin på ett regelrätt och tydligt sätt samt göra det enkelt att överskåda för dig som kund.

Vi tar hand om allt från löpande ekonomiska uppgifter som bokföring till långsiktig strategisk planering som till exempel flerås budgetering och planering för kommande investeringar. Allt för att det ska bli så enkelt som möjligt för dig att se kommande utgifter och planera för framtiden.

Väljer du S-AB som ekonomisk förvaltare tar vi hand om:

9

Budgetering

9

Bokslut och årsredovisningar

9

Lägenhetsförteckningar

9

Fastighetsdeklaration

9

Leverantörsfakturor

9

Balans och resultatrapport

9

Hyres- och avgiftsavisering

9

Administration

9

Juridisk rådgivning

9

Utbetalning av löner och arvoden

9

Långsiktig planering och budgetering

9

Upphandling

9

Personlig rådgivare

Smidig och enkel tillgång till S-AB’s kundportal

Som kund har du full kontroll och insyn över den ekonomiska förvaltningen. Alla som är behöriga får tillgång till kundportalen där det går att logga in från både dator och mobil med BankID dygnet runt.

I kundportalen kan du bland annat:

Se och godkänna leverantörsfakturor

Hitta fastighetsinformation

Se rapportering och avtal

ekonomisk förvaltning

Vad kostar ekonomisk förvaltning hos S-AB?

Kostnaden för ekonomisk förvaltning hos S-AB varierar beroende på vilka tjänster du vill att vi ska utföra. Hur stor fastigheten är har också inverkan på vad kostnaden blir. Det bästa är att skicka in en offertförfrågan till oss där du fyller i uppgifter om fastigheten och vilka tjänster du vill ska ingå i avtalet så återkopplar vi med prisförslag anpassat efter vad just du vill ha.

Ekonomisk förvaltning bostadsrättsförening – S-AB

En väl fungerande ekonomisk förvaltning är en viktig del av att sköta en bostadsrättsförening på ett framgångsrikt sätt.

Vi är en komplett partner när det kommer till ekonomisk förvaltning av brf:er och erbjuder våra tjänster i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Det är viktigt att ha en noggrann bokföring och redovisning, upprätta en budget och planering samt att se till att fakturering och betalningar sker på ett effektivt sätt. Det är också viktigt att ha en kunnig förvaltare som granskar föreningens ekonomi,se till att det finns tillräckliga reserver och fastställa en realistisk månadsavgift samt ha en transparent beslutsprocess.

Genom att följa dessa riktlinjer kan vi på S-AB hantera bostadsrättsförenings ekonomi på ett ansvarsfullt och effektivt sätt och undvika ekonomiska fallgropar.

Därför väljer bostadsrättsföreningar S-AB

Vi underlättar arbetet för styrelsen i en bostadsrättsförening och säkerställer att ekonomin sköts på ett bra sätt och sitter på expertkunskap när det kommer till tekniska och juridiska frågor.

Vi sköter bokföring och ser till att lagar och krav efterföljs. På S-AB har vi erfarna jurister, ekonomer, fastighetstekniker och fastighetsförvaltare som ger bostadsrättsföreningen och de boende i fastigheten en trygg säker vardag där vi alltid strävar efter att skapa en bättre tillvaro.

Utöver ekonomisk förvaltning erbjuder vi även:

Vi kommer även fungera som ett bollplank för styrelsen i bostadsrättsföreningen och hjälpa till med beslutsfattning när det kommer till ekonomiska frågor.

Utöver övergripande ekonomisk förvaltning för hela bostadsrättsföreningen säkerställer vi även att:

  • Korrekt inkomstdeklaration skickas in
  • En korrekt fastighetsdeklaration skickas i var 3:e år
  • Deklaration av moms skickas in
  • Skapa en godkänd årsredovisning efter de krav och lagar som finns
  • Att stadgar efterföljs och är uppdaterade efter rådande lagstiftning

Vid behov kan vi även hjälpa till med att svara på frågor som gäller lagar & regler samt vara närvarande vid årsstämman.

ekonomisk förvaltning

Byta den ekonomiska förvaltningen till S-AB?
Vi hjälper till med hela övergångsprocessen

Skulle ni vilja byta er nuvarande ekonomiska förvaltare till S-AB gör vi så att övergången blir smidig och bekymmerslös.
Följ tre enkla steg så sköter vi hela processen åt er.

Steg 1.

Säg upp det nuvarande avtalet

Se över uppsägningstiden så att inte avtalet automatiskt förlängs.

Steg 2.

Skriv en fullmakt till oss så sköter vi hela processen

Vi sköter pappersarbetet och kommunikation med ert nuvarande förvaltningsbolag.

Steg 3.

Vårt förvaltarteam hjälper er att komma igång

Vi ser till att ni kommer igång på ett enkelt sätt här hos S-AB. Vi finns såklart till hands så länge det behövs efter övergångsperioden.

Har ni frågor eller funderingar gällande något område av vår ekonomiska förvaltning är ni mer än välkomna att kontakta oss på S-AB.