Pålitlig fastighetsförvaltning i Stockholm

Är du fastighetsägare eller sitter som beslutsfattare i en bostadsrättsförening kommer du i daglig kontakt med frågor som rör förvaltningen av fastighetens olika områden.

Vi på Sveriges Fastighetsförvaltning har lång erfarenhet och besitter den kunskap som krävs för att kunna förvalta alla delar som rör fastigheten.

Fastighetsförvaltning i Stockholm med omnejd

Vi tillhandahåller fastighetsägare och bostadsrättsföreningar en anpassad, proaktiv och långsiktig fastighetsförvaltning i hela Stockholm.

Med bred kunskap och lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning tar vi som förvaltare ett helhetsansvar på alla områden som rör fastigheten vilket ger dig tid att fokusera på annat.

Förvaltningsområden vi hjälper till med:

Ekonomisk förvaltning

Årsavslut – Årsbokslut

Ekonomisk administration

Bokföring

Ansökan medlemskap

Avisering

IMD

Teknisk förvaltning

Fastighetsskötsel

Fastighetsansvar

Planering av underhåll

Serviceavtal

Drift- och underhållsansvar

SBA

Kommersiell förvaltning

Strategi och uppsättning av fastighetsplan

Affärsplan

Planering och budgetansvar

Kontinuerlig rapportering

Avtal och förhandlingar

Drift av fastigheten

Service och jouravtal

Kontinuerligt underhåll av fastigheten

Felanmälan

Projekt och entreprenadarbete

Projektering och projektledning

Helhetsansvar

Ledning och genomförande av byggprojekt

Upphandling

Riskanalys

Ansökan om bygglov

Är du som företagare, fastighetsägare eller bostadsrättsförening i behov av pålitlig och kunnig fastighetsförvaltning i Stockholm? Kontakta oss på Sveriges Fastighetsförvaltning så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Utöver fastighetsförvaltning erbjuder vi även teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning.

9

En fastighetsförvaltare som tar fram en underhållsplan skräddarsydd efter dina behov

Som fastighetsförvaltare tar vi fram en underhållsplan för att tillgodose alla intressen, skräddarsydd för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Vårt mål är alltid att hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att ta rätt beslut gällande förvaltningen, säkerställa god lönsamhet, öka fastighetens värde och skapa hög trivsel bland hyresgästerna.

Detta gör vi genom att ha en hög daglig närvaro, ta fram smarta tekniska lösningar som underlättar för både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Genom att anlita oss kan du vara säker på att fastigheten förvaltas på rätt sätt.

Vi vet att fastighetsförvaltning är tidskrävande ur flera aspekter och det kan vara svårt att hinna med allt på egen hand. Hyresgäster ska tillgodoses och trivas i fastigheten vilket kräver både underhåll och daglig service.

Vi har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning i Stockholm och kan hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med alla aspekter inom förvaltning för en enklare och tryggare vardag.

Hela förvaltningen under ett och samma tak

Vi erbjuder dig så behöver fastighetsförvaltning i Stockholm en helhetslösning där fastighetsservice, teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning är samlade hos en och samma förvaltare.

Det blir enklare för dig fastighetsägare eller bostadsrättsförening att få kontroll på hela förvaltningen då vi ansvarar för förvaltningsfrågor på alla områden.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med hela fastighetsförvaltningen i Stockholm.

Det gör vi som fastighetsförvaltare i Stockholm

Som fastighetsförvaltare är vår huvudsakliga uppgift att underhålla och tillgodose fastighetens alla delar.

Vi ansvarar för hela fastigheten och tar ett helhetsgrepp inom områden som service- och underhåll, projektledning, byggfrågor, ekonomi, energi och daglig drift.

Tillförlitligt förvaltare för fastighetsägare och BRF:er i Stockholm

Vi hjälper både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholm med fastighetsförvaltningen.

Vi håller hela fastigheten i gott skick och kan hjälpa till inom alla förvaltningsområden som rör fastigheten.

Genom en daglig närvaro arbetar vi alltid preventivt med drift och underhåll av fastighetens tekniska delar för att förebygga att eventuella problem uppstår.

Kontakta oss på Sveriges fastighetsförvaltning om du är i behov av kompetent och erfaren fastighetsförvaltning i Stockholm, både som bostadsrättsförening och fastighetsägare.

FAQ – Fastighetsförvaltning Stockholm

Vad gör en fastighetsförvaltare i Stockholm?

En fastighetsförvaltare har som främsta uppdrag att förvalta och underhålla fastigheten. Hur omfattande fastighetsförvaltningen är beror på fastighetens storlek, typ av fastighet och vad som avtalats mellan fastighetsägaren och förvaltaren.

Vad ingår i vår fastighetsförvaltning?

Vanliga ansvarsområden för en total fastighetsförvaltning i Stockholm är drift- och underhåll, projektledning, upphandling, ekonomifrågor, teknisk förvaltning och fastighetsservice.

Har du specifika krav på förvaltaren försöker vi alltid anpassa upplägget för att tillgodose alla områden du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening vill få hjälp med.

Vad kostar fastighetsförvaltning i Stockholm?

Kostnaden för fastighetsförvaltning kommer variera då det är flera aspekter som spelar in som till exempel typ av fastighet, antal lägenheter och vilka arbetsuppgifter som ska ingå i förvaltningen. Det bästa är att du kontaktar oss eller skickar en förfrågan så återkommer vi så fort som möjligt med ett kostnadsförslag.