Fastighetsförvaltning i Malmö

S-AB hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med fastighetsförvaltningen i hela Malmö. Vi erbjuder en hållbar, långsiktig och anpassningsbar fastighetsförvaltning och täcker alla förvaltningsområden som är kopplade till fastigheten.

På S-AB får du hela förvaltningsapparaten under ett och samma tak.

fastighetsförvaltning malmö

S-AB hjälper företag, fastighetsägare och BRF:er med alla aspekter som rör fastighetsförvaltning. Du får en erfaren, transparent och ansvarstagande fastighetsförvaltare som är tydlig i kommunikationen och som genuint bryr sig om din fastighet.

En fastighetsförvaltare i Malmö som täcker alla förvaltningsområden

Väljer du S-AB får du en tillförlitlig fastighetsförvaltare som täcker alla områden som rör förvaltning av en fastighet.

Vi har lång erfarenhet som fastighetsförvaltare och kan ta oss an både stora och mindre förvaltningsuppdrag i hela Malmö med omnejd.

Vi besitter kunskapen för att kunna förvalta fastighetens alla områden från ekonomisk och teknisk förvaltning till skötsel och fastighetsservice. Det är upp till dig att välja om vi ska ta hand om hela fastighetsförvaltningen eller delar av den.

Vill du få mer information om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss så berättar vi gärna om hur vi kan bistå dig och dina önskemål gällande fastighetsförvaltning i Malmö.

fastighetsförvaltning Malmö

Ekonomisk förvaltning

Årsavslut – Årsbokslut

Ekonomisk administration

Bokföring

Ansökan medlemskap

Avisering

IMD

Teknisk förvaltning

Fastighetsskötsel

Fastighetsansvar

Planering av underhåll

Serviceavtal

Drift- och underhållsansvar

SBA

Kommersiell förvaltning

Strategi och uppsättning av fastighetsplan

Affärsplan

Planering och budgetansvar

Kontinuerlig rapportering

Avtal och förhandlingar

Drift av fastigheten

Service och jouravtal

Kontinuerligt underhåll av fastigheten

Felanmälan

Projekt och entreprenadarbete

Projektering och projektledning

Helhetsansvar

Ledning och genomförande av byggprojekt

Upphandling

Riskanalys

Ansökan om bygglov

Fastighetsförvaltning i Malmö anpassad efter dina önskemål

Beroende på vilken typ av fastighet som ska förvaltas eller om det är en mindre eller större bostadsrättsförening kommer behovet av fastighetsförvaltningens olika delar variera.

För att tillgodose fastigheten tar vi alltid fram en underhållsplan och anpassar alltid förvaltningen efter fastighetsägaren och bostadsrättsföreningens önskemål.

Med en långsiktig underhållsplan, hög daglig närvaro och lyssna på vilka behov som finns kommer vi kunna utföra vårt förvaltningsuppdrag med hög kvalite vilket underlättar för dig som fastighetsägare och bostadsrättsförening.

Fastighetsförvaltning i Malmö för fastighetsägare & BRF:er

Som fastighetsförvaltare gör vi mer än fastighetsskötsel och ser till att fastighetens tekniska ekonomiska delar fungerar som det ska. Vårt fokus kommer också vara att vägleda med tips & råd för att ta smarta beslut gällande förvaltningen.

Vi säkerställer en långsiktig lönsamhet, att värdet på fastigheten säkras samtidigt som vi skapar en trivsam miljö för de boende i fastigheten.

Med S-AB säkerställs att alla förvaltningsområden genomförs och efterhålls på rätt sätt där vi hela tiden arbetar proaktivt för bästa möjliga fastighetsförvaltning.

Varför ska du som fastighetsägare i Malmö välja S-AB?

  1. Med lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning besitter vi kunskapen att förvalta olika typer av fastigheter som hyreshus, kontorslokaler och industrilokaler.

    

  2. Vi är en förvaltare som alltid jobbar proaktivt för att förebygga problem inom alla områden som rör fastighetsförvaltning. Genom att kontinuerligt underhåll av tekniska delar säkerställer vi att fastigheten är i gott skick och alltid är driftsäker.

    

  3. Vi täcker alla förvaltningsområden som rör fastigheten och kan anpassa förvaltningsuppdraget efter önskemål.

  Spara tid och låt S-AB ta hand fastighetsförvaltningen

  Att förvalta en fastighet i alla delar är mycket tidskrävande och det vara svårt att hinna med allt på egen hand som fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

  Att lägga ut uppdraget kommer göra att hela förvaltningen sköts efter era önskemål samt att mycket tid frigörs som kan läggas på andra områden.

  S-AB ser till att fastighetens ekonomiska och tekniska delar förvaltas på rätt sätt samt att den dagliga fastighetsskötseln fortgår.

  Få en tryggare vardag med en trygg fastighetsförvaltning i Malmö från S-AB!

  fastighetsförvaltning malmö