Fastighetsförvaltning i Göteborg

S-AB erbjuder fastighetsägare och bostadsrättsföreningar en modern, anpassningsbar och tillförlitlig fastighetsförvaltning i Göteborg med omnejd.

Vi har lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning och kan utföra både större och mindre förvaltningsuppdrag. Med oss får du som fastighetsägare och bostadsrättsförening en förvaltare som tar hand om alla delar som rör en fastighet.

fastighetsförvaltning göteborg

S-AB hand om ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel och den tekniska förvaltningen. På så sätt ligger hela förvaltningsapparaten under ett och samma tak och kan anpassas efter alla önskemål.

Tjänster vi erbjuder inom fastighetsförvaltning i Göteborg

Som fastighetsägare eller BRF är det viktigt att ha en pålitlig och erfaren fastighetsförvaltare.

På Sveriges fastighetsförvaltning besitter vi kunskapen och har resurserna för att utföra alla typer av förvaltningsuppdrag där ekonomi, administration och teknisk förvaltning ingår.

Du väljer om vi ska sköta hela fastighetsförvaltningen eller delar av den. Vi täcker alla områden som rör skötsel och förvaltning av en fastighet.

 

fastighetsförvaltning göteborg

Ekonomisk förvaltning

Årsavslut – Årsbokslut

Ekonomisk administration

Bokföring

Ansökan medlemskap

Avisering

IMD

Teknisk förvaltning

Fastighetsskötsel

Fastighetsansvar

Planering av underhåll

Serviceavtal

Drift- och underhållsansvar

SBA

Kommersiell förvaltning

Strategi och uppsättning av fastighetsplan

Affärsplan

Planering och budgetansvar

Kontinuerlig rapportering

Avtal och förhandlingar

Drift av fastigheten

Service och jouravtal

Kontinuerligt underhåll av fastigheten

Felanmälan

Projekt och entreprenadarbete

Projektering och projektledning

Helhetsansvar

Ledning och genomförande av byggprojekt

Upphandling

Riskanalys

Ansökan om bygglov

Letar du som företag, fastighetsägare eller beslutfattare i en BRF efter en fastighetsförvaltare? Med S-AB får du en förvaltare som är seriös, transparent och tydlig i kommunikationen och som verkligen bryr sig om din fastighet.

Kontakta oss idag så kan vi berätta om hur vi kan hjälpa dig med fastighetsförvaltning i Göteborg!

9

En fastighetsförvaltare som tar fram en underhållsplan skräddarsydd efter dina behov

Som fastighetsförvaltare tar vi fram en underhållsplan för att tillgodose alla intressen, skräddarsydd för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Vårt mål är alltid att hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att ta rätt beslut gällande förvaltningen, säkerställa god lönsamhet, öka fastighetens värde och skapa hög trivsel bland hyresgästerna.

Detta gör vi genom att ha en hög daglig närvaro, ta fram smarta tekniska lösningar som underlättar för både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Genom att anlita oss kan du vara säker på att fastigheten förvaltas på rätt sätt.

Vi vet att fastighetsförvaltning är tidskrävande ur flera aspekter och det kan vara svårt att hinna med allt på egen hand. Hyresgäster ska tillgodoses och trivas i fastigheten vilket kräver både underhåll och daglig service.

Vi har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning i Stockholm och kan hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med alla aspekter inom förvaltning för en enklare och tryggare vardag.

Skräddarsydd förvaltning för fastighetsägare och BRF:er

Vi vet att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har olika behov. Därför skapar vi alltid en anpassad underhållsplan och skräddarsyr fastighetsförvaltningen för att tillgodose just de intressen fastighetsägaren, företaget eller bostadsrättsföreningen har.

Vårt fokus är alltid att vägleda fastighetsägare och BRF:er att ta kloka beslut gällande fastighetsförvaltningens alla aspekter, säkerställa långsiktig lönsamhet, säkra värdet på fastigheten och skapa en hög trivselnivå för alla boende i fastigheten.

Genom att ta fram en långsiktig underhållsplan, vara lyhörda och ha daglig närvaro kan vi utföra vårt förvaltningsuppdrag på bästa möjliga sätt vilket i sin tur underlättar för fastighetsägaren och BRF:en.

Vi ser till att alla förvaltningsområden utförs och efterhålls på rätt sätt så att du kan känna dig trygg med att fastigheten förvaltas på rätt sätt.

Spara värdefull tid med S-AB

Vi arbetar dagligen med fastighetsförvaltning och vet hur tidskrävande det kan vara för fastighetsägare och BRF:er om man ska hinna med allt på egen hand.

Genom att låta oss ta hand om hela förvaltningsuppdraget säkerställs inte bara att fastighetens tekniska och ekonomiska delar sköts på rätt vis, du frigör också tid som kan läggas på andra viktiga områden.

Vi skapar en enklare och tryggare vardag för BRF:er och fastighetsägare i Göteborg.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Därför ska du välja S-AB som fastighetsförvaltare i Göteborg

S-AB har lång erfarenhet inom förvaltning av fastigheter för både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi vet att slarvig förvaltning som utförs på fel sätt innebär höga och onödiga kostnader vilket inte gynnar någon.

Sköts förvaltningsuppdraget på rätt sätt kommer det istället sparas in pengar, fastigheten kommer att vara i bättre skick och skapa en tryggare tillvaro för de boende.

Väljer du S-AB får du en förvaltare med hög service som alltid jobbar långsiktigt med drift och underhåll av fastighetens tekniska delar för att förebygga problem och upptäcka eventuella brister i ett tidigt stadie.

Med regelbundet underhåll och kontroller av fastighetens alla aspekter, in- och utvändigt ser vi till att fastigheten alltid är i ett toppskick. Kontakta oss om du vill ha en trygg fastighetsförvaltning i Göteborg.

fastighetsförvaltning göteborg

FAQ – Fastighetsförvaltning i Göteborg

Vad kostar fastighetsförvaltning i Göteborg?

Fastighetsförvaltning kostar olika beroende flera aspekter som; typ av fastighet, storlek, antal lägenheter och vilka förvaltningsområden som ska ingå i uppdraget. För att få en offert på vad det skulle kosta för en specifik fastighet eller BRF är du välkommen att kontakta oss så återkommer så fort vi kan med ett kostnadsförslag.

Vad ingår i fastighetsförvaltningen?

I fastighetsförvaltning ingår flera ansvarsområden som drift, underhåll, upphandlingsfrågor, ekonomi, fastighetsskötsel, teknisk förvaltning och fastighetsservice. Vi utformar fastighetsförvaltningen efter vad du som fastighetsägare eller BRF efterfrågar.

Vilka förvaltningsområden täcker vi?

Vi täcker fastighetens alla områden som behöver förvaltas som drift, underhåll, ekonomi, upphandling, teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Med S-AB får du all förvaltning under ett och samma tak.