Naturkyla

Naturkyla innebär att investeringen du gör i en bergvärmepump ökar i värde. På sommaren kan du låta borrhålets kyla ge skön svalka och under den kalla perioden fungerar samma borrhål som din energikälla för värme och varmvatten. Naturkyla kallas ibland också för frikyla eller komfortkyla.

Idén är lika enkel som genial, vid de kallare årstiderna använder värmepumpen värmen från marken för att skapa värme till fastigheten. När sedan värmen återkommer används ett fläktelement för att ge svalkande luftkonditionering istället. Sätt detta i relation till traditionell luftkonditionering så är driftkostnaderna minimala om bergvärme är installerat. 

Hur fungerar det?
Det fungerar så att vätskan i slangpaketet i borrhållet cirkuleras med hjälp av värmepumpen till en separat värmeväxlare för att sedan cirkuleras upp till ett ventilationsbatteri.  Kylan från borrhålet kyler luften från fläktelementet och en behaglig svalka sprids i rummet. Överskottsvärme återförs till borrhålet vilket ökar hålets effekt på vintern. Du ställer enkelt in önskad temperatur med hjälp av kontrollpanelen på fläktelementet.

Naturkyla och bergvärme
Principskiss bergvärme / kyla

Borrhålet ger dubbel besparing
I takt med att bergvärme blir ett allt mer attraktivt val för kommersiella fastigheter blir även naturkyla ett mer attraktivt val för att ersätta traditionell luftkonditionering. Driftkostnaderna sänks vilket ger ett högre driftnetto för fastigheten. Idag ser vi att tekniken appliceras i större utsträckning än för några år sedan, vilket till stor del har att göra med ett ökat intresse för miljövänliga system samtidigt som leverantörerna har blivit mer medvetna om denna lösning.

Nöjda användare kan njuta av ett skönt inomhusklimat där kostnaden jämfört med traditionella klimatanläggningar är minimal. Andra användningsområden för Naturkyla är vinkällare och matförråd.

Naturkyla och bergvärme
Sigtuna Kommunhus

Vi kommer snart påbörja ett arbete hos Sigtuna kommun där vi ska installera naturkyla på 5 objekt för att förbättra inomhusklimatet markant. Vi är glada och stolta över att få utföra det arbetet tillsammans. 

Är ni intresserade av bergvärme alternativt naturkyla, så kan vi tillsammans med våra erfarna tekniker hjälpa er med den optimala lösningen för er fastighet. 

Kom i kontakt med oss

Följ Sveriges Fastighetsförvaltning AB

Senaste Nyheterna från Sveriges Fastighetsförvaltning AB

Kom i kontakt med oss