Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

S-AB behandlar personuppgifter utifrån flera rättsliga grunder.

Avtal med dig

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ett juridiskt bindande avtal med dig, t.ex. när du ansöker om ett jobb i S-AB. Att behandla dina personuppgifter såsom CV, ansökan och referenser är nödvändigt för att S-AB ska kunna hantera förfrågningar från arbetssökande innan ett kontrakt ingås.

Ditt samtycke

S-AB kan komma att behandla dina personuppgifter baserat på samtycke. Du har alltid en möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke efter att samtycket är lämnat.

Legitimt intresse

S-AB har ett legitimt intresse när vi behandlar dina personuppgifter för säkerhet, support och förbättring eller när du agerar kontaktperson för en existerande eller potentiell kund. Dina personuppgifter behandlas utifrån ett affärsperspektiv på ett sätt vi anser inte står i konflikt med dina fri- och rättigheter som privatperson.  

Vidare behandlar S-AB dina personuppgifter baserat på ett legitimt intresse om du anmäler dig till ett webinar, laddar ner rapporter eller annat innehåll från våra webbsidor, samt när du använder S-ABs användarforum. Det legitima intresset är att bistå dig med korrekt innehåll, hålla webinar, marknadsföra och administrera dina förfrågningar. Läs mer om hur S-AB behandlar dina personuppgifter för marknadsföringssyften baserat på legitimt intresse och dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter för sådana syften under avsnittet “marknadsföring” i denna integritetspolicy.

 

Kom i kontakt med oss