När använder S-AB underbiträden?

S-AB använder underbiträden för att behandla personuppgifter. Detta är vanligtvis leverantörer av molntjänster eller andra IT-leverantörer.

När S-AB använder underbiträden skriver S-AB personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med dessa för att skydda din integritet. Om underbiträden är lokaliserade utanför EU/EEA säkerställer S-AB legala grunder för internationella överföringar å dina vägnar genom att använda EU standardavtalsklausuler (EU SCC).

Du kan alltid begära en översikt och mer detaljerad information om S-AB underbiträden.

Hur du kontaktar S-AB finns längst ner i detta dokument.

Kom i kontakt med oss