Kontakta oss

S-AB är ett svenskt bolag med som arbetar gentemot fastighetsmarknaden.

Alla viktiga beslut om integritet i S-AB fattas på företagsnivå av S-AB Data Protection Council under övervakning och ordförande av Data Protection Officer (DPO). Den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är

S-AB
Huvudkontor: Stenhagsvägen 45, 18433 Åkersberga

Telefon: 020 121 006

Vi uppskattar din åsikt. Om du har kommentarer eller frågor om vår integritetspolicy, andra frågor om integritet eller angående en möjlig personuppgiftsincident, vänligen skicka dessa till info@s-ab.se eller direkt till det S-AB bolag du köper tjänster från.

Vi hanterar frågor och klagomål konfidentiellt. Vår representant kommer att kontakta dig för att hantera eventuella frågor eller problem samt för att beskriva alternativen som finns för att lösa dessa. Vi strävar efter att klagomål och frågor blir lösta på ett korrekt och lämpligt sätt.

 

 

Kom i kontakt med oss