Hur dina personuppgifter delas

Utanför S-AB

S-AB kan komma att dela dina personuppgifter med extern tredje part i följande sammanhang:

S-AB användarforum (communities)
Om du gör ett inlägg, en kommentar eller liknande på S-AB användarforum eller andra forum på någon av S-ABs webbsidor, kan denna information läsas och användas av andra som har åtkomst till dessa forum. S-AB ansvarar inte för någon av den information du lämnar på sådana forum eller på S-AB webbsidor.

Affärspartners
S-AB kan komma att dela dina personuppgifter med våra partners i det fall det förefaller legitimt ur ett affärsperspektiv och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Myndigheter
Polismyndigheten och andra myndigheter kan begära tillgång till personuppgifter från S-AB. I dessa fall lämnar S-AB över informationen endast om ett domstolsbeslut finns att göra detta.

Kom i kontakt med oss