Naturkyla

Naturkyla innebär att investeringen du gör i en bergvärmepump ökar i värde. På sommaren kan du låta borrhålets kyla ge skön svalka och under den kalla perioden fungerar samma borrhål som din energikälla för värme och varmvatten. Naturkyla kallas ibland också för frikyla eller komfortkyla. Idén är lika enkel som genial, vid de kallare årstiderna …

Varför filter är viktiga för er hälsa

Vi spenderar ca 90 % av vårt liv inomhus, antingen i vårt hem, arbete eller skola. Detta gör att klimatet vi lever i blir oerhört viktigt, och med det även vikten utav ett välfungerande ventilationssystem.  Att ett bra inomhusklimat är viktigt för de boendes hälsa är de flesta överens om, och att ett bra klimat …

Kom i kontakt med oss